MultiEkonomerna – Den personliga och kvalificerade ekonomibyrån!

Låt MultiEkonomerna hjälpa dig att effektivisera och förenkla bokföringen! Vi vet hur roligt det är att driva företag när man slipper lägga värdefull tid på administration. Därför erbjuder vi anpassade lösningar inom bokföring, skattedeklarationer, löneredovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration – oavsett om du driver aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag.

I över tjugofyra år har vi hjälpt små och medelstora företag med ekonomi, redovisning och löneadministration. Vi anlitas av såväl privatpersoner som företag och oavsett om vi gör enskilda insatser eller tar ett helhetsgrepp om din ekonomi får du en dedikerad redovisningskonsult som alltid finns tillgänglig för dig.

Tillsammans lägger vi upp en plan och rutiner för vad som ska göras och av vem. Vi har kunder där vi sköter all ekonomi, och andra där vi stöttar den befintliga ekonomiavdelningen och kan agera som rådgivare eller bistå med vissa utvalda delar. Oavsett ditt behov – hos oss får du alltid kvalificerad hjälp från våra redovisningskonsulter när du behöver det.

Vad gör vi?

MultiEkonomerna hjälper företag genom hela dess livscykel från start till avveckling.  Kärnverksamheten har sin utgångspunkt i bokförings- och redovisningstjänster med tillhörande rådgivning. Enligt bokföringslagen är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Det innebär att företagets samtliga affärshändelser ska registreras och sammanställas, och det ska ske löpande under året. Som företagare kan man utföra sin bokföring själv i ett ekonomisystem såsom t ex Fortnox, eller välja att få hjälp med det genom en redovisningsbyrå, eller både och. Det är vanligt att företagare väljer en kombination: att göra en del av arbetet själv, och vid behov ta råd och stöd från en konsult som också jobbar i samma program. På så sätt behåller man kontrollen och har full insyn i företaget.

På redovisningsbyrån finns redovisningskonsulter som kan hjälpa till med en rad olika bokförings- och redovisningstjänster. Redovisning är ett bredare begrepp än bokföring och innefattar utöver den löpande bokföringen även bokslut, årsredovisning och deklarationer. Arbetet som sker på en redovisningsbyrå ska följa god redovisningssed och det innebär att redovisningen sker i enlighet med lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Vilka är MultiEkonomerna?

Multiekonomerna är en redovisningsbyrå i Stockholm som vill lära känna dig och ditt företag. Med över tjugofyra års erfarenhet inom såväl ekonomi, redovisning och löneadministration anlitas vi av både privatpersoner och företag.

Anlitar du oss som din redovisningsbyrå kan du fokusera på din egen kärnverksamhet och samtidigt känna dig trygg med att vi löser ekonomiarbetet. Vi ger dig en hög servicegrad, nära kundkontakt och en långsiktighet när vi hjälper dig eller ditt företag. Vårat arbetssätt säkerställer att du som kund alltid får svar från någon som är insatt i din verksamhet. Du kan vara trygg med att vi alltid levererar, oavsett semesterperioder, sjukdom eller annan frånvaro. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

MultiEkonomerna, som redovisningsbyrå i Stockholm, erbjuder en mängd olika tjänster. Oavsett om ni vill outsourca delar av redovisningen eller hela redovisningen anpassar vi våra tjänster till er. Vi kan t.ex. hantera er löpande bokföring, momshantering, deklarationer, AGI och löner, automatisera erat leverantörsfakturaflöde, samt sköta årsredovisning och bokslut medan ni själva hanterar attest och kundfakturering. Vi kan också sköta alla delar inom redovisning, så att ni kan lägga all er tid på företagets kärnverksamhet. Vi erbjuder löpande rådgivningsmöten och ni får tillgång till en portal där ni kan följa upp viktiga nyckeltal i realtid.

Så ser en vanlig månad med vår redovisningsbyrå ut

 1. Du lämnar in underlag
  Du lämnar in dina underlag för kundfakturor och leverantörsfakturor till oss. Dina medarbetare fotar eller laddar upp sina kvitton och rapporterar utlägg direkt i mobilen. Uppgifterna registrerats automatiskt och när rätt person attesterat är allt bokfört och klart.

 2. Din personliga Redovisningskonsult sätter igång med redovisningshjälpen
  När du har skickat underlaget påbörjar din redovisningskonsult sitt arbete. Oavsett om det är fakturor, löner och/eller deklarationer. Har du till exempel din lönehantering hos oss så förbereder vi underlag för alla löner och gör en löneberäkning. Du attesterar lönerna digitalt. Du attesterar också betalfiler för fakturor och löner och vi ser sedan till att allt betalas i tid, inklusive skatt, moms och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. 
  Du väljer själv om du vill lämna allt till oss, eller sköta delar av ekonomin själv. Eftersom att vi arbetar i samma system (Fortnox), går samarbetet smidigt.

 3. Din personliga Redovisningskonsult rapporterar till Skatteverket
  Nu är månaden bokförd och klar! Det har blivit dags för din redovisningskonsult att sammanställa och deklarerar till Skatteverket åt dig.

 4. Du mottar månadens resultatrapport
  För varje månad får du en resultatrapport som sammanställer intäkter och kostnader för den senaste perioden. Den fungerar som ett kvitto på vad som har hänt sedan sist. I samband med resultatrapporten får du information om hur mycket du är skyldig att betala in till Skatteverket. Din redovisningskonsult lämnar också en skriftlig kommentar, det kan t.ex. beröra en faktura som inte blivit betald eller något annat som behöver utforskas ytterligare.

 5. Eventuell avstämning mellan dig och din redovisningskonsult
  Om du har frågor finns din konsult tillgänglig för telefonsamtal eller personligt möte. Vi vet att vissa kunder föredrar tätare kontakt än andra och anpassar oss efter dina behov.
Lönehantering
Lönehantering

Kontakta oss idag

Anlitar du Multiekonomerna som din redovisningsbyrå kan du vara säker på att din bokföring sköts med hög kvalitet. Medan du fokuserar på din kärnverksamhet ser vi till så att arbetet utförs effektivt och att inget missas. Du får en egen, personlig redovisningskonsult, som i sin tur ingår i ett team om flera konsulter. Vi har förståelse för små och medelstora företags utmaningar och vårt mål är att öka er lönsamhet och ta kontroll, så att ni slipper obehagliga överraskningar.


Låt oss på Multiekonomerna hjälpa dig så du kan fokusera på att utveckla din affär, Kontakta oss här!