Låt Multiekonomernas kunniga redovisningskonsulter i Stockholm hjälpa dig!

I över tjugofyra år har Multiekonomerna hjälpt små och medelstora företag med ekonomi, redovisning och löneadministration i Stockolm. Våra redovisningskonsulter i Stockholm anlitas av såväl privatpersoner som företag och oavsett om vi gör enskilda insatser eller tar ett helhetsgrepp om ditt företags ekonomi får du en dedikerad redovisningskonsult som alltid finns tillgänglig för dig.

Multiekonomernas redovisningskonsulter hjälper er bland annat med bokföring, bokslut och deklaration, årsredovisning, lönehantering,  och rådgivning. Med vår hjälp får ni en personlig redovisningskonsult som i sin tur ingår i ett team om flera konsulter. Det innebär att vi alltid kan erbjuda en grupp experter knutna till ert företag, redo att ge råd och praktisk hjälp.

När ni anlitar oss lägger vi gemensamt upp en plan och rutiner för vad som ska göras och av vem. Vi har kunder där våra redovisningskonsulter sköter all ekonomi, och andra där vi stöttar den befintliga ekonomiavdelningen och kan agera som rådgivare eller bistå med vissa utvalda delar. Oavsett ditt behov – hos oss får du alltid kvalificerad hjälp från våra redovisningskonsulter när du behöver det.

Vad innebär rollen som redovisningskonsulter i Stockholm?

Redovisningskonsulter hjälper företagaren i frågor inom ekonomi, tolkar och analyserar information som sedan omvandlas till beslutsunderlag. Som redovisningskonsulter i Stockholm biträder man självständigt externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning.

Beroende på uppdrag kan arbetsuppgifterna variera. I vissa fall hjälper konsulten en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton medan han eller hon i andra uppdrag helt sköter all löpande redovisning, inklusive årsbokslut, deklarationer, årsredovisningar samt att hantera skatteinbetalningar och upprätthålla myndighetskontakter.

En redovisningskonsult hjälper alltså företagaren med hela eller delar av företagets ekonomifunktion. Redovisningskonsulten fungerar också som en strategisk rådgivare och ett bollplank till sina uppdragsgivare.  

 

Multiekonomerna – Vem är de och vad erbjuder de?

Multiekonomerna är en redovisningsbyrå i Stockholm som vill lära känna dig och ditt företag. Med över tjugofyra års erfarenhet inom såväl ekonomi, redovisning och löneadministration anlitas vi av både privatpersoner och företag.

Anlitar du oss som din redovisningsbyrå kan du fokusera på din egen kärnverksamhet och samtidigt känna dig trygg med att vi löser ekonomiarbetet. Vi ger dig en hög servicegrad, nära kundkontakt och en långsiktighet när vi hjälper dig eller ditt företag. Vårat arbetssätt säkerställer att du som kund alltid får svar från någon som är insatt i din verksamhet. Du kan vara trygg med att vi alltid levererar, oavsett semesterperioder, sjukdom eller annan frånvaro.

Optimera din företagsekonomi med våra redovisningskonsulter Stockholm

Som ett företag är det viktigt att ha koll på sin ekonomi för att kunna fatta välgrundade beslut och maximera sin lönsamhet. En av de viktigaste delarna av ekonomin är redovisningen, som handlar om att systematiskt dokumentera och rapportera företagets ekonomiska transaktioner. Att sköta redovisningen på egen hand kan dock vara en utmaning för många företag, särskilt när det gäller att säkerställa att allt sker i enlighet med lagar och regler. Här kommer Multiekonomerna in i bilden. Som redovisningskonsulter i Stockholm har vi stor erfarenhet och kompetens inom redovisning och kan hjälpa företag att sköta sin redovisning på ett korrekt och effektivt sätt. Vi arbetar med både små och stora företag och kan skräddarsy våra tjänster efter varje kunds specifika behov. Våra redovisningskonsulter Stockholm kan hjälpa företag med allt från löpande bokföring och momsredovisning till årsbokslut och deklarationer. Vi kan också ge råd och stöd kring skattefrågor och andra ekonomiska beslut. Genom att anlita oss som redovisningskonsulter Stockholm kan företag få en helhetslösning för sin ekonomi och trygghet i att allt sköts korrekt. Vi på Multiekonomerna arbetar också aktivt med att hålla oss uppdaterade på lagar och regler som påverkar företags redovisning. Vi har en bred kunskap inom både svenska och internationella redovisningsstandarder och kan hjälpa företag att hålla sig uppdaterade på förändringar inom området. Som redovisningskonsulter Stockholm är det också viktigt för oss att skapa en god relation med våra kunder. Vi ser oss själva som en partner till företag och arbetar aktivt för att förstå deras verksamhet och utmaningar. Vi tror på en öppen dialog och transparens i allt arbete vi utför. Sammanfattningsvis kan Multiekonomerna hjälpa företag med deras redovisning på ett korrekt och effektivt sätt. Med våra konsulttjänster kan företag få trygghet i att allt sköts i enlighet med lagar och regler samtidigt som de kan fokusera på att utveckla sin verksamhet.

Vad kan våra redovisningskonsulter i Stockholm hjälpa till med?

Anlitar du Multiekonomerna, en redovisningsbyrå i Stockholm, får du smart och kompetent redovisning på ett personligt sätt. Vi erbjuder en mängd olika tjänster, såväl del- som helservice. Med över tjugofyra års erfarenhet av att  hjälpa små och medelstora till effektivare redovisning har vi flexibla redovisningstjänster där du som företagare själv väljer vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. 

När behövs redovisningskonsulter Stockholm?

Upplever du att det internt saknas tid eller kunskap att hantera hela eller delar av ditt företags ekonomifunktion kan du med fördel anlita redovisningskonsulter i Stockholm. Det finns inga lagstadgade krav på att ha en redovisningskonsult, men många företag ser stora fördelar med att outsourca sin ekonomifunktion och kunna lägga mer tid på att utveckla sin kärnverksamhet.

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

En redovisningskonsult spelar en viktig roll i att hjälpa företag med deras ekonomifunktion genom att tolka och analysera information för att omvandla den till beslutsunderlag. Å andra sidan granskar en revisor en verksamhets redovisning och förvaltning för att bedöma om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och om lagarna efterföljs. Det är inte lagstadgade krav på att anlita en redovisningskonsult, medan vissa verksamheter måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor enligt lag, särskilt om det gäller ett aktiebolag.

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är att en konsult kontinuerligt arbetar med att utföra olika tjänster, såsom bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning. Å andra sidan har en revisor en granskande roll och utfärdar ett oberoende granskningsintyg efter att ha bedömt företagets finansiella information och följsamhet mot lagar. En revisor kan inte själv ha utfört de tjänster, såsom bokslut, som denne granskar för att kunna upprätthålla sitt oberoende.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

När du väljer att anlita Multiekonomernas redovisningskonsulter kan du vara säker på att din bokföring hanteras med högsta kvalitet. Du kommer att tilldelas en egen personlig redovisningskonsult som ingår i ett team av flera konsulter. Vi på Multiekonomerna har en förståelse för de utmaningar som små och medelstora företag möter, och vi strävar efter att öka din lönsamhet och ta kontroll över företagets ekonomi, så att du slipper obehagliga överraskningar.

Genom att kontakta oss idag kan vi skräddarsy våra tjänster för att passa just dina behov.