Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Professionell Bokföring - Personlig Redovisningsbyrå i Nynäshamn

Vi tar hela ansvaret för din bokföring Nynäshamn

Vi på Multiekonomerna i Nynäshamn tar ett helhetsgrepp om din bokföring Nynäshamn och redovisning. Ni får möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet medan vi kvalitetssäkrar och garanterar ett korrekt utfört bokföringsarbete enligt rådande lagar och regler, enligt god redovisningssed.

Bokföringsbyrå Nynäshamn – Vi hjälper dig!

Vi erbjuder dig en dedikerad redovisningskonsult som prioriterar dig som kund. Vid uppstart av samarbetet planerar vi tillsammans vilken typ av hjälp ni behöver samt ger förslag hur vi kan underlätta, rådgöra och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi har förståelse för små och medelstora företags utmaningar och vårt mål som redovisningsbyrå i Nynäshamn är att öka er lönsamhet och ta kontroll, så att ni slipper obehagliga överraskningar. Vi är experter inom bokföring Nynäshamn och redovisning.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Söker du en professionell redovisningsbyrå i Nynäshamn?

Vi har varit verksamma i 24 år som redovisningsbyrå i Nynäshamn och vi har samlat på oss kunskap inom flera branscher. Vi hjälper ert företag med löpande bokföring, fakturering, Kund- och leverantörskontra, kontoavstämningar, utlägg, kvittohantering, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer etc. Vi berättar gärna mer hur vi kan hjälpa dig i Nynäshamn, om du saknar någon tjänst enligt ovan. Kontakta oss här! Du kan genom en app i mobilen, hantera fakturor, ta betalt och mycket mer, vi hjälper dig, läs mer om bokföring i mobilen här!

Vad betyder bokföring Nynäshamn?

Som egenföretagare är det extremt viktigt att ta kontroll över sin redovisning. Redovisning innefattar alla inkomster och utgifter i ett företag. All ekonomisk information ska sammanställas och dokumenteras för att synliggöra företagets resultat. Bokföring är en del av begreppet ”redovisning”, och syftar till att registrera företagets alla ekonomiska händelser. Den vanligaste tjänsten vi erbjuder våra kunder är ”löpande” bokföring som slutligen sammanställs till rapporter, avstämningar, bokslut och/eller årsredovisningar. Bokföring ligger till grund för ekonomiska beslutsunderlag för ert företag i Nynäshamn. Läs mer om vad lagen säger om bokföring här. Som bokföringsbyrå har vi full förståelse att ekonomi, bokföring Nynäshamn och redovisning kan kännas som en djungel av abstrakta termer och hur allt hänger samman. Var bara lugn, har du ditt företag i Nynäshamn så hjälper vi dig!

Vi erbjuder alla sorts tjänster som behövs för att hantera ditt företags ekonomi så som bokföring Nynäshamn, deklaration, bokslut, lönehantering och årsredovisning.

Varför är bokföring Nynäshamn viktigt?

Oavsett vilken bransch du verkar inom är det viktigt att din bokföring uppfyller de lagar och krav som finns, men det är inte den enda anledningen till varför bokföring är så viktigt.

Är det till exempel så att ditt företag växer och du behöver låna mer pengar kommer banken behöva göra en checkkredit. Kanske har du leverantörer där du behöver förlänga din kredittid och då kan du behöva visa upp din resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.

Har du anställda i Nynäshamn behöver du redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen till Skatteverket och när du deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du också ha ordning på bokföringen.

Multiekonomerna i Nynäshamn har varit verksamma i 24 år som redovisningsbyrå och vi har samlat på oss kunskap inom flera branscher. Vi berättar gärna mer hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss här!

När ska du bokföra i Nynäshamn?

Det finns regler och lagar som reglerar hur din bokföring Nynäshamn ska hanteras. Det är viktigt att löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser så snart det kan ske. Affärshändelser som inträffat under en kalendermånad måste bokföras senast under den påföljande månaden. I avvaktan på bokföringen måste verifikationerna hållas ordnade.

Är du verksam i Nynäshamn och du driver enskild näringsverksamhet är ett räkenskapsår samma som kalenderåret, utom när du startar ditt företag. Då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt, men inte längre än upp till 18 månader. När räkenskapsåret gått till ända ska du upprätta ett årsbokslut, i årsbokslutet finner man resultat -och balansräkning. Läs mer om vad lagen säger om bokföring här.

Multiekonomerna  är vi experter inom bokföring Nynäshamn och redovisning. Som kund får du en dedikerad redovisningskonsult som prioriterar dig. Vi har förståelse för små och medelstora företags utmaningar och vårt mål är att öka er lönsamhet och ta kontroll, så att ni slipper obehagliga överraskningar.

Vi hjälper dig med din bokföring Nynäshamn

Bokföring Nynäshamn kräver specifik kunskap och kan vara tidskrävande när du samtidigt ska fortsätta utveckla din verksamhet för att jobba mot din vision – det som inspirerar dig! Bokföring för dig som företagare ska inte vara komplicerat, det ska hanteras så det är enkelt för dig som att driva företag. Vi förstår att du som företagare vill veta att du följer lagens krav på redovisning och att bokföringen sker ett rimligt pris, oavsett om du driver en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller förening. Låt oss på Multiekonomerna hjälpa dig så du kan fokusera på att utveckla din affär, Kontakta oss här!

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Bli kontaktad