Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Deklaration Södertälje

Är det dags att deklarera Södertälje?

Med lång erfarenhet att upprätta deklarationer Södertälje till alla olika bolagsformer och privatpersoner kan vi på Multiekonomerna hjälpa dig. Som redovisningsbyrå i Södertälje håller vi oss alltid uppdaterade om ändringar och nyheter gällande lagar och bestämmelser kring skatt och skattefrågor. Vi tar ansvar för att deklaration Södertälje, moms, skatter och avgifter efterlevs och betalas i tid. Vi hjälper dig i Södertälje oavsett om det handlar om löpande deklarationer (del av bokföringen) eller skattedeklaration av moms och arbetsgivaravgifter som lämnas månadsvis till Skatteverket.

Vad är en deklaration Södertälje?

Varje år ska man som såväl privatperson som företagare i Södertälje skicka in ett dokument till Skatteverket. Dokumentet kallas för deklaration Södertälje och är ett underlag för hur mycket den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Deklarationen skickas in till Skatteverket en gång per år. Vanligtvis skickas deklarationen ut som en blankett från Skatteverket, inkomsttagaren fyller i och lämnar in sina uppgifter under Inkomstdeklaration 1. Det är också möjligt att fylla i deklarationen elektroniskt via Skatteverkets hemsida eller via Skatteverkets applikation.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Vem ska deklarera i Södertälje?

Såväl privatperson som företag deklarerar. Det gör man genom att skicka in uppgifter till Skatteverket. Som redovisningsbyrå kan vi på Multiekonomerna hjälpa till med deklaration Södertälje, oavsett om du är:

  • Privatperson: Om du har fått en inkomstdeklaration skickad till dig ska du deklarera. Denna kommer med posten eller till din digitala brevlåda. Det finns fall där du behöver deklarera även om du inte har fått någon deklaration Södertälje. Du kan också behöva deklarera inkomster som du har fått från utlandet. Likväl kan du som har bott utomlands hela året i vissa fall behöva deklarera i Sverige.
  • Enskild näringsverksamhet: I en NE-bilaga deklarerar du resultatet från din enskilda näringsverksamhet (enskild firma). Denna lämnas tillsammans med din inkomst­deklaration.
  • Deklarerar åt en ideell förening: Stiftelser och ideella föreningar ska lämnar in Inkomstdeklaration 3.
  • Delägare i fåmansföretag: Om du är delägare i ett mindre aktiebolag, så kallat fåmansföretag, lämnar du in en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration Södertälje.
  • Deklarerar åt ett aktiebolag: Aktiebolag och ekonomiska föreningar, till exempel bostadsrätts­föreningar, lämnar in Inkomstdeklaration 2.
  • Delägare i handelsbolag: Som delägare i ett handelsbolag ska du lämna en N3A-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration Södertälje.
  • Deklarerar åt ett handelsbolag: Handelsbolag och kommanditbolag lämnar in Inkomstdeklaration 4.
  • Deklarerar åt ett dödsbo: Det är någon av delägarna i dödsboet (i regel de som är närmast annhöriga, eller ombud som delägarna utsett) som deklarerar när någon avlidit.

Vi har erfarenhet av alla typer av deklarationer Södertälje och hjälper dig gärna, kontakta oss idag!

Vad ska deklarationen innehålla?

För Privatpersoner i Södertälje:

Skatteverket skickar ut en blankett som baseras på bland annat uppgifter från arbetsgivare, bank och försäkringsbolag. Det är ett förslag som privatpersonen i Södertälje kontrollerar och kompletterar innan den skickas in till Skatteverket.

För företag i Södertälje:

I företagets deklaration Södertälje ska uppgifter finnas för hur mycket företaget tjänat under året och hur mycket skatt företaget ska betala. Skatteverket fastställer företagets slutgiltiga skatt efter att uppgifterna skickats in.

När ska man deklarera?

Det skiljer sig åt vilket datum du ska lämna din inkomstdeklaration beroende på om du är privatperson i Södertälje eller vilken företagsform du har. Du kan smidigt ta reda på vilka datum som gäller genom att använda Skatteverkets tjänst för Viktiga datum. Tjänsten inkluderar också datum för när du ska skicka in moms- och arbetsgivardeklaration och när du ska ha betalat in debiterad preliminärskatt.

Om du driver enskild näringsverksamhet i Södertälje är den 2 maj 2022 den sista dagen för att lämna Inkomstdeklaration 1 och bilaga NE. Driver du istället ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, förening eller en stiftelse påverkar företagets bokslutsdatum vilken dag du senast ska lämna inkomstdeklarationen.

Hur kan vi som Redovisningsbyrå hjälpa till vid din deklaration Södertälje?

Oavsett om du ska deklarera som privatperson eller företag är det viktigt att allt blir rätt. Deklaration Södertälje är den viktigaste redovisningen till Skatteverket och främsta anledningen varför du ska anlita en redovisningsbyrå. Om det uppstår felaktigheter i företagsdeklarationen eller lämnas in vid fel tidpunkt kan detta skapa stor skada både affärsmässigt och ekonomiskt. Deklarationen består av tre delar; momsdeklaration, skattedeklaration och inkomstdeklaration. Det finns olika bestämmelser hur ofta dessa deklarationer ska skickas in till Skatteverket och med vår expertis och erfarenhet som redovisningsbyrå i Södertälje kan du tryggt överlåta detta till oss.

Såhär går det till när vi som Redovisningsbyrå hjälper dig med din deklaration Södertälje!

Skatteverket erbjuder idag tjänster som låter oss sköta hela deklarationen digitalt. Glöm bort bekymret med att skicka papper för underskrift – vi kan hjälpa dig oavsett om du befinner dig i Södertälje eller utanför utanför Sverige.

Som din redovisningsbyrå  i Södertälje skickar vi in hela deklarationen (såväl inkomstdeklarationen som bilagor och övriga upplysningar) digitalt till Skatteverket. Efter att vi skickat in deklarationen loggar du in på Mina sidor med hjälp av ditt Bank-id. Du kontrollerar där att alla uppgifter stämmer och skriver sedan under deklarationen med hjälp av ditt Bank-id. Så snart du har signerat deklarationen får du en kvittens på att deklarationen är inlämnad.

Om vi hjälper dig med en deklaration Södertälje för företag, Inkomstdeklaration 2, fungerar signeringen på precis samma sätt. Om du är registrerad som firmatecknare eller VD via Bolagsverket har du rätt att signera deklarationen. Du har också rätt att signera deklarationen om du är registrerad som deklarationsombud hos Skatteverket.

Låt oss hjälpa dig med deklarationen i Södertälje!

Det har blivit mycket enklare för dig som företagare att digitalt godkänna och få en överblick över inkomstdeklaration 1 och 2 hos Skatteverket om du anlitar en redovisningsbyrå. Du loggar med enkelhet in på ”Mina sidor” för att godkänna deklarationen. Klicka här för att läsa mer hos Skatteverket.

Vi erbjuder alla sorts tjänster i Södertälje som behövs för att hantera ditt företags ekonomi så som bokföring, Deklaration, bokslut, lönehantering och årsredovisning.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Bli kontaktad