Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Din lokala Redovisningskonsult

Låt Multiekonomernas kunniga redovisningskonsulter hjälpa dig!

I över tjugofyra år har Multiekonomerna hjälpt små och medelstora företag med ekonomi, redovisning och löneadministration. Våra redovisningskonsulter anlitas av såväl privatpersoner som företag och oavsett om vi gör enskilda insatser eller tar ett helhetsgrepp om ditt företags ekonomi får du en dedikerad redovisningskonsult som alltid finns tillgänglig för dig.

Multiekonomernas redovisningskonsulter hjälper er bland annat med bokföring, årsbokslut och deklaration och rådgivning. Med vår hjälp får ni en personlig redovisningskonsult som i sin tur ingår i ett team om flera konsulter. Det innebär att vi alltid kan erbjuda en grupp experter knutna till ert företag, redo att ge råd och praktisk hjälp.

När ni anlitar oss lägger vi gemensamt upp en plan och rutiner för vad som ska göras och av vem. Vi har kunder där våra redovisningskonsulter sköter all ekonomi, och andra där vi stöttar den befintliga ekonomiavdelningen och kan agera som rådgivare eller bistå med vissa utvalda delar. Oavsett ditt behov – hos oss får du alltid kvalificerad hjälp från våra redovisningskonsulter när du behöver det.

Vad är en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper företagaren i frågor inom ekonomi, tolkar och analyserar information som sedan omvandlas till beslutsunderlag. Som redovisningskonsult biträder man självständigt externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning.

Beroende på uppdrag kan arbetsuppgifterna variera. I vissa fall hjälper konsulten en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton medan han eller hon i andra uppdrag helt sköter all löpande redovisning, inklusive årsbokslut, deklarationer, årsredovisningar samt att hantera skatteinbetalningar och upprätthålla myndighetskontakter.

En redovisningskonsult hjälper alltså företagaren med hela eller delar av företagets ekonomifunktion. Redovisningskonsulten fungerar också som en strategisk rådgivare och ett bollplank till sina uppdragsgivare.  

 

Vilka är Multiekonomerna?

Multiekonomerna är en redovisningsbyrå i Stockholm som vill lära känna dig och ditt företag. Med över tjugofyra års erfarenhet inom såväl ekonomi, redovisning och löneadministration anlitas vi av både privatpersoner och företag.

Anlitar du oss som din redovisningsbyrå kan du fokusera på din egen kärnverksamhet och samtidigt känna dig trygg med att vi löser ekonomiarbetet. Vi ger dig en hög servicegrad, nära kundkontakt och en långsiktighet när vi hjälper dig eller ditt företag. Vårat arbetssätt säkerställer att du som kund alltid får svar från någon som är insatt i din verksamhet. Du kan vara trygg med att vi alltid levererar, oavsett semesterperioder, sjukdom eller annan frånvaro.

Vad kan våra redovisningskonsulter hjälpa till med?

Anlitar du Multiekonomerna, en redovisningsbyrå i Stockholm, får du smart och kompetent redovisning på ett personligt sätt. Vi erbjuder en mängd olika tjänster, såväl del- som helservice. Med över tjugofyra års erfarenhet av att  hjälpa små och medelstora till effektivare redovisning har vi flexibla redovisningstjänster där du som företagare själv väljer vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. 

Läs mer om de tjänster vi erbjuder genom att klicka på namnet:

När behövs en redovisningskonsult?

Upplever du att det internt saknas tid eller kunskap att hantera hela eller delar av ditt företags ekonomifunktion kan du med fördel anlita en redovisningskonsult. Det finns inga lagstadgade krav på att ha en redovisningskonsult, men många företag ser stora fördelar med att outsourca sin ekonomifunktion och kunna lägga mer tid på att utveckla sin kärnverksamhet.

Redovisningskonsult eller revisor – vad är skillnaden?

En redovisningskonsult hjälper företag med hela eller delar av företagets ekonomifunktion. Konsulten tolkar och analyserar information som sedan omvandlas till beslutsunderlag. Revisorn i sin tur granskar en verksamhets redovisning och förvaltning. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om de lagar som finns efterföljs.

Det finns inga lagstadgade krav på att ha en redovisningskonsult, medan en del verksamheter måste ha en auktoriserad/godkänd revisor enligt lag. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor.

Skillnaden mellan en Redovisningskonsult och en revisor är att konsulten fortlöpande arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver, så som bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning. En revisor har däremot en granskande roll och revisorns arbete mynnar ut i ett oberoende granskningsintyg. För att kunna hävda sitt oberoende kan en revisor inte själv ha utfört de tjänster, t ex bokslut, som denne granskar.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Anlitar du Multiekonomernas redovisningskonsulter ser vi till att din bokföring sköts med hög kvalitet. Du får en egen, personlig redovisningskonsult, som i sin tur ingår i ett team om flera konsulter. Vi har förståelse för små och medelstora företags utmaningar och vårt mål är att öka er lönsamhet och ta kontroll, så att ni slipper obehagliga överraskningar.

Genom att kontakta oss idag kan vi skräddarsy våra tjänster för att passa just dina behov.

Bli kontaktad