Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Vad gör en redovisningsbyrå?

 

En redovisningsbyrå är en viktig samarbetspartner för många företag när det gäller att hantera ekonomiska frågor. Men vad gör egentligen en redovisningsbyrå och hur kan de hjälpa företag att uppnå sina ekonomiska mål? I denna artikel kommer vi att utforska den centrala rollen som en redovisningsbyrå spelar och vilka tjänster de kan erbjuda för att underlätta företagets ekonomi.

 

Förståelse för rollen och tjänsterna hos en redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå är en professionell tjänsteleverantör som specialiserar sig på att hantera olika aspekter av företagens ekonomi och redovisning. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företagets ekonomiska transaktioner dokumenteras korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler. Genom att anlita en redovisningsbyrå kan företag avlasta sig från den tunga bördan av att hantera sin ekonomi internt och istället fokusera på sin kärnverksamhet.

 

Vad gör man på en redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå erbjuder en rad olika tjänster för att stödja företagets ekonomihantering. Dessa tjänster inkluderar bokföring, bokslut, årsredovisning, lönehantering, skatteplanering, och rådgivning i ekonomiska frågor. Genom att ta hand om dessa uppgifter säkerställer redovisningsbyrån att företagets ekonomi hålls i ordning och att alla ekonomiska rapporter och deklarationer lämnas in korrekt och i tid.

Bland de vanligaste uppgifterna finns bokföring, vilket innebär att dokumentera och registrera alla ekonomiska transaktioner som företaget genomför. Detta kan inkludera insättningar, uttag, inköp, försäljningar och andra ekonomiska händelser. Bokföringen är grundläggande för att hålla koll på företagets ekonomiska situation och för att upprätta korrekta redovisningsrapporter.

Ett annat viktigt ansvarsområde för en redovisningsbyrå är att utföra bokslut. Vid bokslutstillfället sammanställs och granskas företagets ekonomiska data för att skapa årsredovisningen. Detta innefattar att sammanställa balansräkning, resultaträkning och eventuella tilläggsupplysningar för att ge en tydlig bild av företagets ekonomiska ställning och resultat under året.

Deklaration är också en viktig del av en redovisningsbyrås arbete. Detta innebär att beräkna och lämna in företagets skattedeklarationer till Skatteverket, inklusive momsdeklarationer och inkomstdeklarationer. Det är avgörande att dessa deklarationer är korrekta och lämnas in i tid för att undvika eventuella böter eller andra påföljder.

Lönehantering är en annan central uppgift för en redovisningsbyrå. Detta innefattar att beräkna löner, göra utbetalningar till anställda, hantera skatteavdrag och sociala avgifter samt rapportera löner till Skatteverket och andra myndigheter. En korrekt lönehantering är avgörande för att säkerställa att anställda får sina löner i tid och att företaget uppfyller alla lagstadgade krav.

En redovisningsbyrå kan också hjälpa till med ansvaret för att upprätta årsredovisningen för företaget. Årsredovisningen ger en översiktlig bild av företagets ekonomiska prestationer under året och inkluderar vanligtvis balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och eventuella tilläggsupplysningar. Det är viktigt att årsredovisningen är korrekt sammanställd och följer gällande lagar och regler för att ge intressenter en pålitlig bild av företagets finansiella hälsa.

 

Tjänster som Multiekonomerna erbjuder:

  • Bokföring – Dokumentation och registrering av företagets transaktioner
  • Bokslut – Sammanställning av företagets ekonomiska resultat och ställning vid en viss tidpunkt
  • Deklaration – Inlämning av företagets skattedeklarationer till skattemyndigheten
  • Lönehantering – Administration av löner och relaterade skattefrågor för företagets anställda
  • Årsredovisning – Offentlig rapport som redovisar företagets ekonomiska prestationer under ett år

 

Skillnaden mellan redovisningsekonom och redovisningskonsult

Inom en redovisningsbyrå kan det finnas olika typer av professionella titlar, såsom redovisningsekonom och redovisningskonsult. En redovisningsekonom fokuserar främst på att utföra praktiska uppgifter inom redovisning och bokföring, medan en redovisningskonsult ofta har en mer rådgivande roll och kan bistå företag med strategisk ekonomisk planering och analys.

 

Varför bör man anlita en redovisningsbyrå

Att anlita en redovisningsbyrå kan vara fördelaktigt av flera skäl. För det första har redovisningsbyråer specialiserad kompetens inom ekonomi och redovisning, vilket säkerställer att företagets ekonomi sköts på ett professionellt och korrekt sätt. Dessutom kan det vara kostnadseffektivt att outsourca redovisningen istället för att ha en intern ekonomiavdelning. Genom att anlita en redovisningsbyrå kan företag fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de får tillgång till expertis och resurser för att hantera sin ekonomi på ett effektivt sätt.

 

Skillnaden mellan bokföring och redovisning

Även om begreppen ibland används synonymt, finns det en viss skillnad mellan bokföring och redovisning. Bokföring handlar främst om att registrera och dokumentera företagets ekonomiska transaktioner, medan redovisning innefattar en bredare process av att sammanställa och tolka denna information för att skapa ekonomiska rapporter och analysera företagets ekonomiska prestanda.

Genom att förstå vad en redovisningsbyrå gör och vilka tjänster de erbjuder kan företag dra nytta av deras expertis och erfarenhet för att uppnå effektiv och välskött ekonomihantering. Att samarbeta med en pålitlig redovisningsbyrå kan vara avgörande för företagets långsiktiga ekonomiska framgång.

 

Vilka är vi på multiekonomerna?

Multiekonomerna är en redovisningsbyrå i Stockholm strävar efter att skapa långsiktiga och nära relationer med våra kunder, oavsett om det är små eller medelstora företag. Med över 24 års erfarenhet inom ekonomi, redovisning och löneadministration har vi varit en pålitlig partner för många företag i regionen.

Våra tjänster sträcker sig från bokföring och årsredovisningar till deklarationer och skattefrågor. Oavsett om det handlar om att göra enskilda insatser eller ta ett helhetsgrepp om företagets ekonomi, kan du lita på att du får en dedikerad redovisningskonsult som alltid finns tillgänglig för att stödja och vägleda dig.

Vi är baserade på Kungsholmen, på Hantverkargatan 25, och samarbetar även nära med vårt systerbolag för att kunna erbjuda dig en ännu bredare och mer komplett service. Hos oss får du inte bara professionell hjälp utan även en personlig touch och hög servicenivå som sträcker sig bortom bara siffror och tabeller. Låt oss hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi så att du kan fokusera på att driva och utveckla ditt företag.

Bli kontaktad

Hantverkargatan 25
112 21 STHLM